Rezydencja w Płocku

Gość nie znajdzie tu niczego, wobec czego mógłby przejść obojętnie.